Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


POSTANOWIENIE NR 62/2019

Komisarza Wyborczego w Tarnowie I

z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

w wyborach do Parlamentu Europejskiego

zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień
26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Tarnowie I postanawia, co następuje:

  • 1.

Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 61/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 6 maja 2019 r., zgodnie z załącznikiem
nr 1 do Postanowienia.

  • 2.

Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewni wójt (burmistrz, prezydent miasta).

  • 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komisarz Wyborczy
w Tarnowie I

 

Katarzyna Joanna Tutaj

 

 

Załącznik nr 1

do Postanowienia nr 62/2019 Komisarza Wyborczego

w Tarnowie I z dnia 6 maja 2019 r.

 

Gm. Bolesław

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce: Świetlica Urzędu Gminy w Bolesławiu, Bolesław 68, 33-220 Bolesław

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 16:30

 

 

Gm. Dąbrowa Tarnowska

Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej w obwodzie

Nr 1

Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:30

Nr 2

Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:30

Nr 3

Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:30

Nr 4

Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:30

Nr 5

Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:30

Nr 6

Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:30

Nr 7

Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:00

Nr 8

Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:00

Nr 9

Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:00

Nr 10

Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:00

Nr 11

Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:00

Nr 12

Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:00

Nr 13

Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:00

Nr 14

Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:30

Nr 15

Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:30

Nr 16

Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:30

Nr 17

Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:30

Nr 18

Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:30

Nr 19

Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:30

Nr 20

Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:30

 

Gm. Gręboszów

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie 33-260 Gręboszów 143

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 18:00

 

 

Gm. Mędrzechów

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce: Mędrzechów 434, 33-221 Mędrzechów

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 15:30

 

 

Gm. Olesno

Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej w obwodzie

Nr 1

Miejsce: Świetlica Urzędu Gminy w Oleśnie 33-210 Olesno ul. Długa 21A

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 2

Miejsce: Świetlica Urzędu Gminy w Oleśnie 33-210 Olesno ul. Długa 21A

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 3

Miejsce: Świetlica Urzędu Gminy w Oleśnie 33-210 Olesno ul. Długa 21A

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 4

Miejsce: Świetlica Urzędu Gminy w Oleśnie 33-210 Olesno ul. Długa 21A

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 5

Miejsce: Świetlica Urzędu Gminy w Oleśnie 33-210 Olesno ul. Długa 21A

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 6

Miejsce: Świetlica Urzędu Gminy w Oleśnie 33-210 Olesno ul. Długa 21A

Termin: 6 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 7

Miejsce: Świetlica Urzędu Gminy w Oleśnie 33-210 Olesno ul. Długa 21A

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 8

Miejsce: Świetlica Urzędu Gminy w Oleśnie 33-210 Olesno ul. Długa 21A

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

 

Gm. Radgoszcz

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce: Radgoszcz, ul. Witosa 24

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 09:00

 

 

Gm. Szczucin

Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej w obwodzie

Nr 1

Miejsce: Urząd Miasta i Gminy Szczucin ,ul.Wolności 3,33-230 Szczucin

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 16:00

Nr 2

Miejsce: Urząd Miasta i Gminy Szczucin ,ul.Wolności 3,33-230 Szczucin

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 16:00

Nr 3

Miejsce: Urząd Miasta i Gminy Szczucin ,ul.Wolności 3,33-230 Szczucin

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 16:00

Nr 4

Miejsce: Urząd Miasta i Gminy Szczucin ,ul.Wolności 3,33-230 Szczucin

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 16:00

Nr 5

Miejsce: Urząd Miasta i Gminy Szczucin ,ul.Wolności 3,33-230 Szczucin

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 16:00

Nr 6

Miejsce: Urząd Miasta i Gminy Szczucin ,ul.Wolności 3,33-230 Szczucin

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 16:00

Nr 7

Miejsce: Urząd Miasta i Gminy Szczucin ,ul.Wolności 3,33-230 Szczucin

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 17:00

Nr 8

Miejsce: Urząd Miasta i Gminy Szczucin ,ul.Wolności 3,33-230 Szczucin

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 16:00

Nr 9

Miejsce: Urząd Miasta i Gminy Szczucin ,ul.Wolności 3,33-230 Szczucin

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 16:00

 

Gm. Ciężkowice

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce: Urząd Gminy Ciężkowice

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 17:00

 

 

Gm. Gromnik

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce: ul. Jana Pawła II 11

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 14:00

 

 

Gm. Lisia Góra

Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej w obwodzie

Nr 1

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Śmignie Śmigno 30 33-140 Lisia Góra

Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 2

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Śmignie Śmigno 30 33-140 Lisia Góra

Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 3

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Śmignie Śmigno 30 33-140 Lisia Góra

Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 4

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Śmignie Śmigno 30 33-140 Lisia Góra

Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 16:00

Nr 5

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Śmignie Śmigno 30 33-140 Lisia Góra

Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 16:00

Nr 6

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Śmignie Śmigno 30 33-140 Lisia Góra

Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 7

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Śmignie Śmigno 30 33-140 Lisia Góra

Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 16:00

Nr 8

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Śmignie Śmigno 30 33-140 Lisia Góra

Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 16:00

Nr 9

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Śmignie Śmigno 30 33-140 Lisia Góra

Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 10

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Śmignie Śmigno 30 33-140 Lisia Góra

Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 16:00

Nr 11

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Śmignie Śmigno 30 33-140 Lisia Góra

Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 12

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Śmignie Śmigno 30 33-140 Lisia Góra

Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 16:00

 

Gm. Pleśna

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce: Centrum Kultury w Pleśnej, 33-171 Pleśna 240

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 18:00

 

 

Gm. Radłów

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce: Zespół Szkół w Radłowie, ul. Szkolna 1, 33-130 Radów

Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 16:30

 

 

Gm. Ryglice

Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej w obwodzie

Nr 1

Miejsce: Urząd Miejski w Ryglicach ul. Rynek 9 33-160 Ryglice Sala nr 3.

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 17:00

Nr 2

Miejsce: Urząd Miejski w Ryglicach ul. Rynek 9 33-160 Ryglice Sala nr 3.

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 17:00

Nr 3

Miejsce: Urząd Miejski w Ryglicach ul. Rynek 9 33-160 Ryglice Sala nr 3.

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 17:00

Nr 4

Miejsce: Urząd Miejski w Ryglicach ul. Rynek 9 33-160 Ryglice Sala nr 3.

Termin: 6 maja 2019 r. o godz. 18:00

Nr 5

Miejsce: Urząd Miejski w Ryglicach ul. Rynek 9 33-160 Ryglice Sala nr 3.

Termin: 6 maja 2019 r. o godz. 18:00

Nr 6

Miejsce: Urząd Miejski w Ryglicach ul. Rynek 9 33-160 Ryglice Sala nr 3.

Termin: 6 maja 2019 r. o godz. 17:30

Nr 7

Miejsce: Urząd Miejski w Ryglicach ul. Rynek 9 33-160 Ryglice Sala nr 3.

Termin: 6 maja 2019 r. o godz. 17:30

Nr 8

Miejsce: Urząd Miejski w Ryglicach ul. Rynek 9 33-160 Ryglice Sala nr 3.

Termin: 6 maja 2019 r. o godz. 17:30

Nr 9

Miejsce: Urząd Miejski w Ryglicach ul. Rynek 9 33-160 Ryglice Sala nr 3.

Termin: 6 maja 2019 r. o godz. 18:00

 

Gm. Rzepiennik Strzyżewski

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce: Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 18:00

 

 

Gm. Skrzyszów

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce: Remiza OSP w Skrzyszowie 33-156 Skrzyszów 335A

Termin: 13 maja 2019 r. o godz. 14:30

 

 

Gm. Tarnów

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce: Tarnów, Al. Solidarności 5-9

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 16:00

 

 

Gm. Tuchów

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce: Dom Kultury w Tuchowie, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 16:30

 

 

Gm. Wierzchosławice

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce: Centrum Kultury Wsi Polskiej im. Wincentego Witosa, 33-122 Wierzchosławice 39A

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 17:00

 

 

Gm. Wietrzychowice

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce: Urząd Gminy Wietrzychowice, Wietrzychowice 19, 33-270 Wietrzychowice

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 16:00

 

 

Gm. Wojnicz

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce: Dom Ludowy w Dębinie Zakrzowskiej

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 15:00

 

 

Gm. Zakliczyn

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce: Ratusz w Zakliczynie, Rynek 1, 32-840 Zakliczyn

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 16:00

 

 

Gm. Żabno

Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej w obwodzie

Nr 1

Miejsce: Urząd Miejski w Żabnie 33-240 Żabno ul. W. Jagiełły 1 sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 09:00

Nr 2

Miejsce: Urząd Miejski w Żabnie 33-240 Żabno ul. W. Jagiełły 1 sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 09:00

Nr 3

Miejsce: Urząd Miejski w Żabnie 33-240 Żabno ul. W. Jagiełły 1 sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 09:00

Nr 4

Miejsce: Urząd Miejski w Żabnie 33-240 Żabno ul. W. Jagiełły 1 sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 09:00

Nr 5

Miejsce: Urząd Miejski w Żabnie 33-240 Żabno ul. W. Jagiełły 1 sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 09:00

Nr 6

Miejsce: Urząd Miejski w Żabnie 33-240 Żabno ul. W. Jagiełły 1 sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 10:30

Nr 7

Miejsce: Urząd Miejski w Żabnie 33-240 Żabno ul. W. Jagiełły 1 sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 10:30

Nr 8

Miejsce: Urząd Miejski w Żabnie 33-240 Żabno ul. W. Jagiełły 1 sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 10:30

Nr 9

Miejsce: Urząd Miejski w Żabnie 33-240 Żabno ul. W. Jagiełły 1 sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 10:30

Nr 10

Miejsce: Urząd Miejski w Żabnie 33-240 Żabno ul. W. Jagiełły 1 sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 10:30

Nr 11

Miejsce: Urząd Miejski w Żabnie 33-240 Żabno ul. W. Jagiełły 1 sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 10:30

 

Gm. Szerzyny

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce: Urząd Gminy Szerzyny, Szerzyny 521

Termin: 6 maja 2019 r. o godz. 14:00

 

 

  1. Tarnów

Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej w obwodzie

Nr 1

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 2

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 3

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 4

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 5

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 6

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 7

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 8

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:30

Nr 9

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:30

Nr 10

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 14:30

Nr 11

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 12

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 13

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 14

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 15

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 16

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 17

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 18

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 19

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 20

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 21

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 22

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 23

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 24

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 25

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 26

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 27

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 28

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 29

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 30

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 31

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 32

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 33

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 34

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 35

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 36

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 37

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 38

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 39

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 40

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 41

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 42

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 43

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 44

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 45

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 46

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 47

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 48

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 49

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 50

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 51

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 52

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 53

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 54

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 55

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 56

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 57

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 58

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 10 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 59

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 60

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 61

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 62

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 13:00

Nr 63

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 64

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 65

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 66

Miejsce: Sala Narad -1 piętro ul. Wałowa 10

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 67

Miejsce: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie ul. Szpitalna 13

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 68

Miejsce: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie ul. Lwowska 178a

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 69

Miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Tarnowie ul. Czarna Droga 48

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 16:00

Nr 70

Miejsce: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ul. Szpitalna 53

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 15:30

Nr 71

Miejsce: ZOL przy MCM sp.z.o.o. ul. Kwiatkowskiego 15

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 72

Miejsce: Zakład Karny ul. Jędrzeja Śniadeckiego 9

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 08:00

Nr 73

Miejsce: Zakład Karny ul. Konarskiego 2

Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 15:00

 

 

Liczba odsłon: 398
Autor: redakcja zabno.pl
« powrót
Archiwum:
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Biuletyn Informacji Publicznej
Wybory
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video

WFOS
Ekointerwencja
Mapa zagrożeń
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

500+
Pion - Portal nieruchomości
RODO
Facebook_logo
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.