Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994) zwołuję VI Sesję Zwyczajną Rady Miejskiej w Żabnie kadencji 2018-2023 na dzień 4 kwietnia 2019r. /czwartek/ o godzinie 14:00 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Żabnie, ul. Jagiełły 1

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie VI sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski o zmianę porządku obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Wręczenie nagród za osiągnięcia sportowe.
 6. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 7. Informacja Burmistrza Żabna o działalności w okresie między sesjami.
 8. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 9. Informacja na temat sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018rok.
 10. Informacja na temat raportu z realizacji celów oraz kierunków działań za 2018r, określonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Żabno na lata 2014-2020,
 11. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabno.
 12. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2019 nr IV/50/19 z dnia 10 stycznia 2019r.
 13. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu Województwa Małopolskiego, dotyczącego letniego utrzymania drogi wojewódzkiej nr 975 w Żabnie, zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia Pomocy rzeczowej.
 14. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu Województwa Małopolskiego, zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielania pomocy rzeczowej.
 15. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Gminy ŻABNO.
 16. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  dla nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
 17. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach każdego typu i placówkach edukacyjnych, prowadzonych przez Gminę Żabno oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 18. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie.
 19. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Żabno na lata 2019-2021.
 20. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy „Placu Niepodległości ” w Żabnie
 21. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Niedomicach
 22. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 23. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności drogowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żabno, położonej w Żabnie.
 24. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 41/21 o pow. 0,0369 ha, położonej w Podlesiu Dębowym.
 25. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 306 o pow. 0,12 ha, położonej w Niecieczy.
 26. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr  21/8 o pow. 0,92 ha, położonej w Sieradzy, z dotychczasowym dzierżawcą.
 27. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr  189/1 o pow. 1,18 ha, położonej w Czyżowie, z dotychczasowym dzierżawcą.
 28. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr  189/1 o pow. 0,57 ha, położonej w Czyżowie, z dotychczasowym dzierżawcą
 29. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr  189/1 o pow. 5,32 ha, położonej w Czyżowie oraz części  działek: nr 79/10 o pow. 5,19 ha i nr 91/9 o pow.0,65 ha, położonych w Niecieczy, z dotychczasowym dzierżawcą
 30. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr  189/1 o pow. 1,86 ha, położonej w Czyżowie oraz części  działki nr 77 o pow. 0,72 ha, położonej w Niecieczy, z dotychczasowym dzierżawcą
 31. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr  91/9 o pow. 0,18 ha, położonej w Niecieczy, z dotychczasowym dzierżawcą
 32. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr  77 o pow. 0,83 ha, położonej w Niecieczy, z dotychczasowym dzierżawcą
 33. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żabnie.
 34. Zapytania i wolne wnioski.
 35. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Miejskiej w Żabnie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

          w Żabnie

  mgr inż. Krzysztof Lechowicz

 

Liczba odsłon: 548
Autor: redakcja zabno.pl
« powrót
Archiwum:
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
System Informacji Przestrzennej
E-urząd
Odpady komunalne
Pion - Portal nieruchomości
Punkt Pomocy Prawnej
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video
Desk
Małopolska
500+
Stop przemocy
Wybory Samorządowe 2018
RODO
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.