Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


Zarządzenie Burmistrza Żabna w sprawie przeprowadzenia

konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy ulicy w  Niedomicach

Na podstawie art. 5a ust. 2 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018r., poz. 994, z późniejszymi zmianami) oraz §1 ust. 3, §3 i § 6 ust.
1 pkt 2 i 3 Uchwały Nr XVIII/215/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 3 lipca 2012r.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2012r, poz. 4145) zarządzam, co następuje:

 

 • 1. 1.Przeprowadzić z mieszkańcami miejscowości Niedomice konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Żabnie w sprawie nadania nazwy ulicy „ul. Spacerowa” w Niedomicach.
 1. 2. Termin konsultacji rozpoczyna się w dniu 18.03.2019r. i kończy w dniu 01.04.2019r.
  3. Zakres konsultacji – nadanie drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr: 23 i 15/1 położonych w Niedomicach nazwy ulicy” ul. Spacerowa”
 • 2.1. Konsultacje przeprowadza się w formie:
 • sondażu internetowego polegającego na zapoznaniu się z projektem uchwały
  o nadaniu nazwy placowi i udzieleniu odpowiedzi pozytywnej, negatywnej lub braku zdania
  w formie elektronicznej na adres: sekretariat@zabno.pl z dopiskiem: "Konsultacje – Niedomice",
 • przekazania pocztą elektroniczną projektu uchwały organizacjom pozarządowym działającym na terenie miejscowości Niedomice.
 1. Zbiorcze wyniki wynikające z sondażu internetowego oraz opinii organizacji pozarządowych zostaną przedstawione niezwłocznie mieszkańcom Niedomic poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu oraz przekazane Radzie Miejskiej w formie protokołu z wyników konsultacji.
 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zamieszczenia projektu uchwały o którym mowa w § 1 na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Żabnie.

4.Osobą upoważnioną do przeprowadzania konsultacji oraz udzielania informacji o przedmiocie
 i przebiegu konsultacji jest Ewa Smolik pracownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Żabnie.

 1. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 • 3. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych , projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „ ul. Spacerowa” w Niedomicach o którym mowa w §1 pkt 1 zostanie przedłożony
  do uchwalenia Radzie Miejskiej w Żabnie.
 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>> ANKIETA

>> ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY

>> Projekt uchwały

Liczba odsłon: 216
Autor: es
« powrót
Archiwum:
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
System Informacji Przestrzennej
E-urząd
Odpady komunalne
Pion - Portal nieruchomości
Punkt Pomocy Prawnej
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video
Desk
Małopolska
500+
Stop przemocy
Wybory Samorządowe 2018
RODO
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.