Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności

ZARZĄDZENIE Burmistrza Żabna w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Żabnie oraz dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica i Przedszkola w  Otfinowie dla których organem prowadzącym jest Gmina Żabno.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z poźn. zm.), art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz.996, z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 i ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587)  oraz  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 sierpnia 2017 r.  w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597) zarządzam, co następuje:

  • 1.
  1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Żabnie Jagiełły 18, 33-24  Żabno.
  2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  • 2.
  1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica i Przedszkola w Otfinowie, Otfinów 58, 33-250 Otfinów.
  2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

  • 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie i zobowiązuje się do umieszczenia stosownych informacji o ogłoszonym konkursie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żabnie  w tym na BIP oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żabnie.

  • 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Liczba odsłon: 854
Autor: zossip
« powrót
Archiwum:
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
System Informacji Przestrzennej
Odpady komunalne
Pion - Portal nieruchomości
Punkt Pomocy Prawnej
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video
Desk
Małopolska
500+
Stop przemocy
Wybory Samorządowe 2018
RODO
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.