Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


ZARZĄDZENIE Nr 18/19
Burmistrza Żabna
z dnia 28 lutego 2019r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
 w roku 2019r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Na podstawie art. 30 w związku z art. 11a ust 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 5, art. 13 i art. 15 ust 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIII/578/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 18 października 2018r. w sprawie uchwalenia rocznego „Programu Współpracy Gminy Żabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” zarządzam co następuje:

 • 1
 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem Nr 7/19 Burmistrza Żabna z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
  i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 2. Wyniki konkursu zawierające wykaz oferentów wybranych do realizacji zadań wymienionych w §1 ust. 1 wraz z nazwą zadani publicznego oraz kwotą przyznanej dotacji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 3. Warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowach zawartych pomiędzy Gminą Żabno a poszczególnymi podmiotami.

 

 • 2

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żabnie,
 • na stronie internetowej zabno.pl .

 

 • 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Załącznik

do zarządzenia nr 18/19

Burmistrza Żabna
z dnia 28 lutego 2019r.

PODZIAŁ ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU  PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Lp.

Oferent

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji

1

Parafia Rzymskokatolicką p.w. M.B. Nieustającej Pomocy w Niedomicach
33-132 Niedomice

ul. Tysiąclecia 26

„Letni wypoczynek dzieci i młodzieży w Pieninach alternatywą dla zagrożeń socjologicznych dotykających naszych wychowanków– kolonia w Grywaładzie”

26 300,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy trzysta zł)

2

Parafia Rzymsko – Katolicka w Odporyszowie 33-240 Żabno
ul. Plac Kościelny 1

„Dumny Polak wolny od uzależnień”

24 100,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące sto zł)

3

Fundacja Edukacji i Rozwoju Tańca „Latino” 33-240 Żabno ul. Korczaka 9

„Wakacje z Tańcem”

19 600,00 zł (dziewiętnaście tysięcy sześćset zł)

4

Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Bobrowniki Wielkie  Bobrowniki Wlk. ul. Długa 63,
33-131 Łęg Tarnowski

„Wolny czas spędzamy na ludowo”

3 300,00 zł (trzy tysiące trzysta zł)

5

Stowarzyszenie Przyjaciół Łęgu Tarnowskiego ul Witosa 187a 33-131 Łęg Tarnowski

„Artystycznie, tanecznie i plenerowo spędzamy wolny czas”

2 000,00 zł (dwa tysiące zł)

6

Stowarzyszenie Rozwoju Siedliszowic u Tatara Siedliszowice 205, 
33-250 Otfinów

„Aktywizacja seniorów i integracja międzypokoleniowa szansą dla współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych i zjawisk patologicznych – dwudniowy wyjazd dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów do Zakopanego”

3 300,00 zł (trzy tysiące trzysta zł)

7

Stowarzyszenie razem dla Niedomic ul. Szkolna 2,  
33-132 Niedomice

„Aktywizacja pokoleniowa-starość to może być radość”

3 400,00 zł (trzy tysiące czterysta zł)

8

ŚKS UNIA Niedomice
ul. Osiedle 30,  33-132 Niedomice

„Popularyzacja gier zespołowych wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych”

3 350,00 zł (trzy tysiące trzysta pięćdzisiąt zł)

9

„Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Żabnie” 33-240 Żabno ul. Jagiełły 1

„Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych

32 000,00 zł (trzydzieści dwa tysiące zł)

 

Liczba odsłon: 210
Autor: redakcja zabno.pl
« powrót
Archiwum:
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
System Informacji Przestrzennej
Odpady komunalne
Pion - Portal nieruchomości
Punkt Pomocy Prawnej
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video
Desk
Małopolska
500+
Stop przemocy
Wybory Samorządowe 2018
RODO
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.