Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994) zwołuję V Sesję Zwyczajną Rady Miejskiej w Żabnie kadencji 2018-2023 na dzień 28 lutego 2019r. /czwartek/ o godzinie 14:00 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego
w Urzędzie Miejskim w Żabnie, ul. Jagiełły 1

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie V sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski o zmianę porządku obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Informacja na temat wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żabnie.
 6. Ślubowanie Radnego.
 7. Informacja o wyborach sołtysów w Gminie Żabno.
 8. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 9. Informacja Burmistrza Żabna o działalności w okresie między sesjami.
 10. Interpelacje i zapytania.
 11. Odpowiedzi na interpelacje lub zapytania.
 12. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabno.
 13. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2019 nr IV/50/19 z dnia 10 stycznia 2019r.
 14. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tarnowskiego (dot. studium lokalizacyjnego oraz wniosku aplikacyjnego),
 15. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tarnowskiego (dot. programu zdrowotnego),
 16. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 17. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty  targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2019 rok,
 18. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Łęgu Tarnowskim Nr 2,
 19. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Żabnie,
 20. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2019,
 21. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, położonych w obr.  Żabno  działki nr 597/3  o pow. 0,0070 ha i  działek:  nr 597/6 o pow. 0,0051 ha, nr  597/7 o pow. 0,0060 ha, powstałych  w wyniku podziału działki nr 597/4, stanowiących własność Gminy Żabno, ujawnionych w KW TR1D/000/46152/5.
 22. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 1032 o pow. 0,06 ha, położonej w Żabnie, z dotychczasowym najemcą
 23. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 2149/3 o pow. 0,04 ha, położonej w Żabnie, z dotychczasowym najemcą
 24. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 755/43 o pow. 0,01 ha, położonej w Niedomicach, z dotychczasowym najemcą
 25. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, działki nr 235/15 o pow. 0,01 ha, położonej w Niedomicach, z dotychczasowym najemcą
 26. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, działki nr 83 o pow. 0,16 ha, położonej w Goruszowie, z dotychczasowym dzierżawcą
 27. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, działki nr 25 o pow. 0,04 ha, położonej w Goruszowie, z dotychczasowym dzierżawcą
 28. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, działki nr 92 o pow. 0,06 ha, położonej w Goruszowie, z dotychczasowym dzierżawcą
 29. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr  84 o pow. 0,08 ha oraz działki nr 97 o pow. 0,08 ha, położonej w Goruszowie, z dotychczasowym dzierżawcą
 30. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 21 o pow. 0,20 ha, położonej w Pierszycach, z dotychczasowym dzierżawcą
 31. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żabnie.
 32. Zapytania i wolne wnioski.
 33. Zamknięcie obrad V sesji Rady Miejskiej w Żabnie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

          w Żabnie

  mgr inż. Krzysztof Lechowicz

 

Liczba odsłon: 796
Autor: ml
« powrót
Archiwum:
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
System Informacji Przestrzennej
Odpady komunalne
Pion - Portal nieruchomości
Punkt Pomocy Prawnej
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video
Desk
Małopolska
500+
Stop przemocy
Wybory Samorządowe 2018
RODO
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.