Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Żabna

z dnia 3 stycznia 2019r.

 

Na podstawie Art. 16, § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018, poz. 754 z późn. zm.) Burmistrz Żabna podaje do publicznej wiadomości informację o numerze i granicach obwodu głosowania Nr 3 oraz siedzibie obwodowej komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady miejskiej w Żabnie zarządzonych na dzień 21 października 2018r.


PODZIAŁ GMINY NA STAŁE I ODREBNE  OBWODY GŁOSOWANIA

Numer Obwodu Głosowania

GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

3.

Sołectwo Łęg Tarnowski obejmuje ulice:                Górna, Graniczna, Partyń, Polskiego Czerwonego Krzyża, Południowa, Przedmieście, Świętego Jana, Świętej Anny, Tarnowska, Zacisze, Zborowskiego, Świętego Krzysztofa.    


Szkoła Podstawowa, ul. Tarnowska 158,                             Łęg Tarnowski 

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej - Urząd Miejski w Żabnie, ul. Władysława Jagiełły1.

    - obwody oznaczone symbolem , posiadają lokale wyborcze dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- obwody oznaczone symbolem zostały wyznaczone dla celów głosowania korespondencyjnego.

 

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, zaświadczeń o prawie  do głosowania, pełnomocnictwa do głosowania oraz głosowania korespondencyjnego można uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego Urzędu Miejskim w Żabnie, tel. 14 645 60 12 wew. 37 lub 14 645 61 06, natomiast w sprawach pełnomocnictwa do głosowania oraz głosowania korespondencyjnego u Sekretarza Gminy pokój nr 17, tel. 14 645 60 12 wew. 26 w godzinach pracy Urzędu.

 

W dniu głosowania 10 lutego 2019r. (niedziela) lokal wyborczy będzie otwarty w godzinach od 700 do 2100

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie zobowiązany okazać obwodowej Komisji Wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie  tożsamości

 

 


Informacja

O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Żabnie zarządzonych na dzień 10 lutego 2019r.

 

  1. Termin zgłoszenia Komisarzowi Wyborczemu w Tarnowie zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 26 stycznia 2019r.
  2. Termin złożenia wniosku o sporządzenia aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 1 lutego 2019r. / wzór w załączeniu /. Wniosek należy złożyć  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

 

 

 

WZÓR

 

….………….., dnia ………….……..

       (miejscowość)                                (data)

ZGŁOSZENIE

ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

PRZEZ WYBORCĘ NIEPEŁNOSPRAWNEGO

NAZWISKO

 

IMIĘ (IMIONA)

 

IMIĘ OJCA

 

DATA URODZENIA

 

NR PESEL

 

ADRES STAŁEGO ZAMIESZKANIA, NA KTÓRY BĘDZIE WYSŁANY PAKIET WYBORCZY

 

 

Oświadczenie

Oświadczam, iż jestem wpisany do rejestru wyborców w gminie/mieście/dzielnicy: …………………………………….…….

(nazwa gminy/miasta/dzielnicy m. st. Warszawy)

…………………………………………….

(podpis wyborcy)

Zgłoszenie dotyczy wyborów (odpowiednie zaznaczyć):

Sejm RP i Senat RP          Prezydent RP         Parlament Europejski             Samorząd terytorialny

Proszę o dołączenie do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille’a

 

Do zgłoszenia dołączam kopię aktualnego orzeczenia organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

……………………………………

(podpis wyborcy)

 

 

 

 

Liczba odsłon: 685
Autor: redakcja zabno.pl
« powrót
Archiwum:
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
System Informacji Przestrzennej
E-urząd
Odpady komunalne
Pion - Portal nieruchomości
Punkt Pomocy Prawnej
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video
Desk
Małopolska
500+
Stop przemocy
Wybory Samorządowe 2018
RODO
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.