Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


Zarządzenie Nr 97/2018

Burmistrza Żabna

z dnia 10 grudnia 2018r.

 

w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w sołectwach i mieście Żabno w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
oraz  Rady Żabna.

 

Na podstawie § 20 i § 21 Statutów Sołectw z terenu Gminy Żabno stanowiących załączniki do Uchwał Nr od XLII/461/06 do XLII/478/06 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 16 października 2006r w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa oraz § 34 Statutu Miasta Żabno przyjętego uchwałą Nr XLII/459/06 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 16 października 2006r. w sprawie uchwalenia statutu Miasta Żabno zarządzam, co następuje:

 

 • 1.
 1. Zwołuje się zebrania wiejskie w sołectwach Gminy Żabno w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Porządek obrad określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 • 2.
 1. Zwołuje się zebranie mieszkańców Żabna w celu dokonania wyboru Rady Żabna w dniu 31 stycznia 2019r. o godzinie 1800, w przypadku braku quorum wyznacza się drugi termin na godzinę 1815 tego samego dnia.
 2. Porządek obrad określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

 • 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 • 4.

Zarządzenie podlega obwieszczeniu w lokalu u Sołtysa wsi oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz na tablicach ogłoszeń w mieście Żabno.

 

    


 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 97/2018

Burmistrza Żabna

z dnia 10 grudnia 2018r.

 

 

 

TERMINARZ ZEBRAŃ WIEJSKICH NA 2019r..

 

 

 

Lp.

Nazwa Sołectwa (Miasta)

Miejsce zebrania

Termin zebrania

Data

Godzina

1

Sieradza

OSP

11.01.2019r.

18:00

2

Nieciecza

OSP

14.01.2019r.

18:00

3

Podlesie Dębowe

Dom Ludowy

15.01.2019r.

18:00

4

Fiuk

Goruszów

Otfinów

Dom Ludowy

16.01.2019r.

18:00

17:00

18:00

5

Odporyszów

Szkoła Podstawowa

17.01.2019r.

18:00

6

Ilkowice

Dom Ludowy

18.01.2019r.

18:00

7

Siedliszowice

Dom Ludowy

21.01.2019r.

18:00

8

Pierszyce, Chorążec

Dom Ludowy

22.01.2019r.

18:00

9

Pasieka Otfinowska

OSP

23.01.2019r.

18:00

10

Gorzyce

Dom Ludowy

24.01.2019r.

18:00

11

Janikowice, Czyżów

Dom Ludowy

25.01.2019r.

18:00

12

Kłyż

Dom Ludowy

28.01.2019r.

18:00

13

Niedomice

Szkoła Podstawowa

29.01.2019r.

18:00

14

Bobrowniki Wielkie

Centrum Kulturalne Wsi

30.01.2019r.

17:00

15

Żabno

Centrum Kultury

31.01.2019r.

18:00

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 97/2018

Burmistrza Żabna

z dnia 10 grudnia 2018r.

 

 

Porządek obrad zebrania wiejskiego - wyborczego do organów sołectwa na okres kadencji 2019 - 2023

 

  

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie quorum.
 4. Sprawozdanie z działalności samorządu wiejskiego w ostatniej kadencji.
 5. Informacja o zasadach wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.
 6. Wybór komisji wyborczej.
 7. Zgłaszanie kandydatów do organów sołectwa (Sołtys, Rada Sołecka)
 8. Dyskusja – sprawy bieżące, zapytania, wolne wnioski.
 9. Wybory do organów sołectwa.
 10. Dyskusja – ciąg dalszy.
 11. Ogłoszenie wyników wyborów.
 12. Zamknięcie zebrania.

 

 


 

 

 

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 97/2018

Burmistrza Żabna

z dnia 10 grudnia 2018r.

 

 

Porządek obrad zebrania mieszkańców Żabna w wyborach
do Rady Żabna na okres kadencji 2019 - 2023

 

  

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie quorum.
 4. Sprawozdanie z działalności Rady Żabna w ostatniej kadencji.
 5. Informacja o zasadach wyboru do Rady Żabna.
 6. Wybór komisji wyborczej.
 7. Zgłaszanie kandydatów do Rady Żabna.
 8. Dyskusja – sprawy bieżące, zapytania, wolne wnioski.
 9. Wybory do Rady Żabna.
 10. Dyskusja – ciąg dalszy.
 11. Ogłoszenie wyników wyborów.
 12. Zamknięcie zebrania.

 

 


 

 

TERMINARZ ZEBRAŃ WIEJSKICH NA 2019r.

 

 

Lp.

Nazwa Sołectwa (Miasta)

Miejsce zebrania

Termin zebrania

Data

Godzina

1

 

 

11.01.2019r.

 

2

Nieciecza

 

14.01.2019r.

18:00

3

 

 

15.01.2019r.

 

4

 

 

16.01.2019r.

 

5

Sieradza

 

17.01.2019r.

18:00

6

 

 

18.01.2019r.

 

7

 

 

19.01.2019r.

 

8

 

 

20.01.2019r.

 

9

 

 

21.01.2019r.

 

10

 

 

22.01.2019r.

 

11

 

 

23.01.2019r.

 

12

 

 

24.01.2019r.

 

13

 

 

25.01.2019r.

 

14

 

 

26.01.2019r.

 

15

Łęg Tarnowski

KOS

27.01.2019r.

 

16

 

 

28.01.2019r.

 

17

 

 

29.01.2019r.

 

18

 

 

30.01.2019r.

 

 

 

 

31.01.2019r.

 

 

 

 


 

ZEBRANIA WIEJSKIE

 

 

Goruszów

Dom Ludowy

Odporyszów

Szkoła Podstawowa

Fiuk

Dom Ludowy

Sieradza

OSP

Podlesie Dębowe

Dom Ludowy

Janikowice

Dom Ludowy

Siedliszowice

Dom Ludowy

Czyżów

Dom Ludowy

Nieciecza

OSP

Niedomice

Szkoła Podstawowa

Chorążec

Dom Ludowy

Bobrowniki Wielkie

Szkoła Podstawowa

Ilkowice

Dom Ludowy

Gorzyce

Dom Ludowy

Otfinów

Dom Ludowy

Kłyż

Dom Ludowy

Pasieka Otfinowska

Dom Ludowy

Pierszyce

Dom Ludowy

Łęg Tarnowski

KOS

Żabno

Centrum Kultury

 

Liczba odsłon: 702
Autor: redakcja zabno.pl
« powrót
Archiwum:
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
System Informacji Przestrzennej
E-urząd
Odpady komunalne
Pion - Portal nieruchomości
Punkt Pomocy Prawnej
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video
Desk
Małopolska
500+
Stop przemocy
Wybory Samorządowe 2018
RODO
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.