Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994) zwołuję III sesję Rady Miejskiej w Żabnie na dzień 11 grudnia 2018r. /wtorek/ o godzinie 12-tej w Sali USC Urzędu Miejskiego w Żabnie, ul. Jagiełły 1

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad,
 4. Informacja na temat protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Burmistrza Żabna o działalności w okresie między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje lub zapytania.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 8. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabno,
 9. zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2018 nr XXXV/470/17 z dnia 28 grudnia 2017r,
 10. ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018,
 11. metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty,
 12. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Żabno,
 13. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w Gminie Żabno
 14. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 15. dopłaty dla wybranych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żabno.
 16. dopłaty dla wybranych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o. na terenie Gminy Żabno,
 17. wyrażenia zgody na sprzedaż,  położonej w obr. Bobrowniki Wielkie, działki nr 281/8 o pow. 0,0053 ha, powstałej w wyniku podziału działki nr 281/6, stanowiącej własność Gminy Żabno, ujawnionej w KW TR1D/000/60234/4,
 18. Zapytania i wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

          w Żabnie

  mgr inż. Krzysztof Lechowicz

Liczba odsłon: 598
Autor: redakcja zabno.pl
« powrót
Archiwum:
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
System Informacji Przestrzennej
Odpady komunalne
Pion - Portal nieruchomości
Punkt Pomocy Prawnej
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video
Desk
Małopolska
500+
Stop przemocy
Wybory Samorządowe 2018
RODO
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.