Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności

20 listopada w gminie Żabno nastąpiła zmiana w kierownictwie samorządu. W tym dniu zakończyła się kadencja pracy Stanisława Kusiora, a funkcję burmistrza objęła Marta Herduś. Zapraszamy do lektury wywiadu z nowym burmistrzem miasta i gminy Żabno.

Rys biograficzny:

Marta Herduś, 56 lat, urodzona w Tarnowie, ukończyła II LO w Tarnowie. Następnie Uniwersytet Jagielloński, gdzie ukończyła matematykę o specjalności nauczycielskiej. Studia podyplomowe z zarządzania w oświacie oraz w zakresie informatyki w szkole. Pierwszą pracę podjęła jako nauczyciel matematyki w SP nr 104 w Krakowie od 1989 r. Od 1996 r. w Szkole Podstawowej w Niedomicach. Sprawowała funkcję wicedyrektora w Gimnazjum w Żabnie, a po roku funkcję dyrektora Gimnazjum w Niedomicach do 2003 r. Egzaminator maturalny w zakresie matematyki oraz egzaminator przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w gimnazjum – praca na rzecz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Mężatka z 35-letnim stażem. Mąż Mieczysław. Oboje pochodzą z Łęgu Tarnowskiego, gdzie obecnie mieszkają.

Marta Herduś, burmistrz Żabna: - Mamy czwórkę dorosłych dzieci trzech synów: Michała, Marcina oraz Mateusza oraz córkę Magdę. Dwoje z nich założyło już własne rodziny i mieszkają oraz pracują w Krakowie. Jestem babcią dla czteroletniej Amelki. Od ośmiu lat pracowałam w samorządzie gminnym jako radna z Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Pracowałam w komisjach stałych Rady Miejskiej. W ostatniej kadencji byłam przewodniczącą Komisji ds. Infrastruktury Społecznej. Podejmowałam starania o jak najlepsze finansowanie oświaty, zaspokojenie w pełni potrzeb opieki świetlicowej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. Jestem zaangażowana w rozwijanie idei samorządności. Uparcie dążyłam do wyodrębnienia środków na fundusze sołeckie, co się udało. Wspieram także ideę wyborów powszechnych sołtysów, jako rzeczywistego udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji o własnej miejscowości.


 

 

- Właśnie mijają pierwsze dni od złożenia przez Panią ślubowania. Objęła Pani stanowisko burmistrza Żabna w kadencji 2018- 2023 i patrząc na powstały niedawno na ścianach Urzędu Miejskiego w Żabnie „Poczet włodarzy miasta i gminy”, będzie Pani pierwszą kobietą „u sterów gminy”…

 

Marta Herduś, burmistrz Żabna: - Cieszę się ogromnie z sukcesu w wyborach. Dodatkowa wygrana to status pierwszej kobiety „u sterów gminy”.  Serdecznie dziękuję za obdarzenie mnie zaufaniem. Będę się starać, aby tego zaufania nie zawieść. Ciesząc się z wygranej pamiętam, że wybory to święto demokracji, święto nas wszystkich. Wszyscy otwieramy już wspólnie nowy rozdział. Mam nadzieję i przekonanie, że dobre relacje, współpraca z mieszkańcami, władzami powiatu i województwa może przynieść wiele korzyści dla naszej społeczności. Przecież o to tu idzie.

 

- Z Pani programu dowiedzieliśmy się, że mieszkańcy gminy mogą liczyć na kontynuację zadań realizowanych przez poprzedniego burmistrza, ale także na działania nowe, angażujące obywateli, polepszające niektóre dziedziny życia.

 

- Tak. Nie wyobrażam sobie, by rozpoczęte wcześniej prace, nie miały obecnie kontynuacji. Szczególnie te w obszarze infrastruktury. Myślę jednak, że niebawem będę mogła również wdrażać swoje pomysły, które przedstawiałam na spotkaniach wyborczych i które spotykały się z aprobatą mieszkańców. Chcę by moja praca była postrzegana nie tylko przez pryzmat administrowania gminą, ale także jako kolejny etap w jej rozwoju. Musimy myśleć strategicznie, by każde nasze działanie przynosiło korzyści na długie lata i pozwalało się gminie dobrze rozwijać, a mieszkańcom komfortowo żyć.

W moim programie znalazły się zadania perspektywiczne. Dotyczą one poprawy bezpieczeństwa, programu dla rodziny, dbania o środowisko naturalne, rozwój edukacji jak i samorządności.

 

- Czy możemy je rozwinąć?

 

- Oczywiście. Bezpieczeństwo gminy widzę przez pryzmat dobrej infrastruktury drogowej, w tym chodników, oświetlenia ulicznego. W długodystansowych działaniach będzie z pewnością obwodnica Żabna.  Pierwsze wydatki w tym zakresie pójdą na wielowariantową  koncepcję budowy obwodnicy. Bezpieczeństwo to nie tylko drogi, to także ludzie, którzy o to bezpieczeństwo się troszczą. Mam na myśli tutaj strażaków. Będziemy dbali o właściwe wyposażenie remiz  i jak najlepsze możliwości niesienia przez nich pomocy.

Temat edukacji, który jest mi bliski z racji wykonywanego zawodu, ale także prac w komisjach Rady, to przede wszystkim poprawa wyposażenia pracowni szkół, stworzenie jeszcze szerszej możliwości korzystania z zajęć pozalekcyjnych rozwijających talenty naszych dzieci. To także dobrze zorganizowana opieka świetlicowa, na poziomie oczekiwanym przez rodziców. Szkoły, szczególnie w miejscowościach, gdzie nie ma innego ośrodka kulturalno- edukacyjnego, mogą być również wsparte, jako wiejskie ośrodki kultury. Zadbać musimy o placówki, które dobrze się rozwijają i potrzebują pomocy przy rozwoju ich infrastruktury sportowej. Myślę tutaj o szkole w Ilkowicach. W szkole w Bobrownikach Wielkich potrzeba sali lekcyjnych i świetlicowych.

Kolejnym punktem mojego programu była „rodzina”. Chcę, by gmina realizowała koncepcję rozbudowy sieci żłobków i przedszkoli, szczególnie potrzebnych w Łęgu Tarnowskim, gdzie liczba mieszkańców stale wzrasta. Tutaj mamy dobrą sytuację, bo część infrastruktury po gimnazjum może być adoptowana pod te cele. Chciałabym, aby już we wrześniu 2019 r. oferta zwiększyła się o 50 miejsc przedszkolnych. Odpowiadałoby to potrzebom Łęgu i Bobrownik. Ważną sprawą jest polityka senioralna. W moim programie zakładam również uruchomienie dziennych klubów seniora. Musimy przyjrzeć się także możliwościom poszerzenia oferty opieki rehabilitacyjnej, a także poprawiać warunki w gminnych zakładach opieki zdrowotnej.

 

- W koncepcji programowej został poruszony także temat „samorządności”. Czego możemy się spodziewać w tym zakresie?

 

- Ten obszar widzę poprzez docenianie i wspieranie działań sołectw, klubów sportowych, stowarzyszeń, kół gospodyń. Bo samorząd to współdziałanie. Po pierwsze rozpoznanie potrzeb, a później współdecydowanie o możliwościach i sposobach ich zaspokojenia. Idąc tym tokiem myślenia samorząd Żabna mógłby wyodrębnić środki finansowe na stworzenie gminnego „budżetu obywatelskiego”. Ta formuła świetnie sprawdza się w całej Małopolsce. Jak pokazały wyniki najnowszej edycji „Budżetu Obywatelskiego Małopolski”, będziemy w 2019 roku kolejny raz beneficjentami środków finansowych. Nasi mieszkańcy mogliby mieć szansę korzystania z takiej wersji programu dedykowanej właśnie dla nich, z naszych środków.

 

- Poruszmy jeszcze kwestię środowiska. To także część Pani programu. Jakich działań mogą się mieszkańcy spodziewać w tej kwestii?

 

- W Małopolsce mamy problem z jakością powietrza. Nasza aktywność musi koncentrować się na uczestnictwie w projektach dla całego regionu. Myślę tutaj o zielonej energii, wymianie pieców, termomodernizacji budynków. We wszystkich tych działaniach będziemy szukać możliwości wsparcia mieszkańców. Obecnie już prowadzone są projekty mające na celu poprawę jakości środowiska naturalnego. W kolejnych latach na pewno będziemy jeszcze aktywniej starać się zapewnić możliwość współfinansowania działań na rzecz poprawy kondycji powietrza. Najbliższe plany to udział Gminy razem z Powiatem Tarnowskim w projekcie , który ma za zadanie regulację gospodarki wodami opadowymi i ściekami. To także zadania z zakresu sieci kanalizacyjnej dla miejscowościach naszej gminy, które borykają się z problemem odbioru nieczystości.

 

- W wyborach samorządowych została wybrana także nowa Rada Miejska. Jak ocenia Pani możliwość współpracy?

 

- Myślę, że praca z nową Radą Miejską będzie przebiegała bardzo dobrze. Wybranych do niej zostało wiele osób, które debiutują w roli Radnego. Każdy z nich starał się w kampanii przekonać wyborców swoimi pomysłami. A nowe pomysły i patrzenie na sprawę z różnych stron są kształcące i cenne. Trzeba się nawzajem słuchać. Jak w życiu. Jednocześnie mamy też Radnych, którzy posiadają duże doświadczenie, wielokadencyjne. Ich wiedza powinna pomóc nam działać sprawnie.

 

- Co chciałaby Pani usłyszeć po pięciu latach pracy dla Żabna?

 

- W życiu, także w zawodowym człowiek dokłada wielu starań, aby wywiązać się jak najlepiej ze swoich obowiązków. Także i ja chcę tak postępować i za  pięć lat, chciałabym usłyszeć proste „Pani Burmistrz, dała Pani radę”.

 

Liczba odsłon: 1886
Autor: redakcja zabno.pl
« powrót
Archiwum:
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Biuletyn Informacji Publicznej
Wybory
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video

WFOS
Ekointerwencja
Mapa zagrożeń
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

500+
Pion - Portal nieruchomości
RODO
Facebook_logo
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.