Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994) zwołuję II sesję Rady Miejskiej w Żabnie na dzień 29 listopada 2018r. /czwartek/ o godzinie 12-tej w Sali USC Urzędu Miejskiego w Żabnie, ul. Jagiełły 1

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Uchwalenie porządku obrad,
 4. Informacja na temat protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Burmistrza Żabna o działalności w okresie między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje lub zapytania.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 8. zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2018 nr XXXV/470/17 z dnia 28 grudnia 2017r,
 9. zmiany uchwały nr XL/551/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu Województwa Małopolskiego, zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia pomocy rzeczowej
 10. ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Żabna.
 11. ustalania wysokości i zasad wypłacania diety radnym Rady Miejskiej w Żabnie,
 12. wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Żabno do Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej
 13. wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Żabno do Zgromadzenia Związku Międzygminnego Gmin Żabno i Lisia Góra ds. zaopatrzenia wsi w wodę
 14. zatwierdzenia wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady i ich Zastępców,
 15. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2019 roku,
 16. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 ,
 17. wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku  od nieruchomości na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2019,
 18. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 r,
 19. określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2019 rok,
 20. zmieniająca Uchwałę nr XVII/210/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żabno i zagospodarowania tych odpadów
 21. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żabno darowizny prawa własności działek położonych w Obr. Żabno, stanowiących własność osób fizycznych
 22. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, lokalu o pow. 129,43 m2, położonego w budynku Remizy OSP na działce nr 876 w Żabnie, z dotychczasowym najemcą
 23. Zapytania i wolne wnioski.
 24. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie

 mgr inż. Krzysztof Lechowicz

 

Liczba odsłon: 808
Autor: ml
« powrót
Archiwum:
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
System Informacji Przestrzennej
Odpady komunalne
Pion - Portal nieruchomości
Punkt Pomocy Prawnej
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video
Desk
Małopolska
500+
Stop przemocy
Wybory Samorządowe 2018
RODO
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.