Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Żabna

z dnia 18 września 2018r.

 

Na podstawie Art. 16, § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018, poz. 754 z późn. zm.) Burmistrz Żabna podaje do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów do głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów  do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.


PODZIAŁ GMINY NA STAŁE I ODREBNE  OBWODY GŁOSOWANIA

Numer Obwodu Głosowania

GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1.

Miasto Żabno – obejmuje ulice :                                           Błonia, Kilińskiego, Konarska, Plac Grunwaldzki, Poprzeczna, Przybyszowskiego, Rynek, Św. Jana, Wyspiańskiego, Zacisze, .Baczyńskiego, Cmentarna, Generała Andersa, Głowackiego, Korczaka, Kościuszki, Ks. Jarosza, Leśna, Powstańców Warszawy, Sieradzka, Szpitalna, Starzyńskiego, Warszawska, Wilanowska, Ogrodowa.   Sołectwo : Podlesie Dębowe 


Urząd Miejski w Żabnie,                         ul. Władysława Jagiełły 1 -  sala ślubów 

2.

Miasto Żabno –obejmuje ulice:                             Konopnickiej, Krasińskiego, Mickiewicza, Mostowa, Reymonta, Siedemsetlecia, Sikorskiego, Słowackiego, Sucharskiego, Szkotnik, Tarnowska, Westerplatte, Wojska Polskiego, 3 Maja, Aleja Piłsudskiego, Dąbrowskiego, Królowej Jadwigi, Ks. Janusza Pasierba, Ofiar Katynia, Paderewskiego, Władysława Jagiełły, Zagrody, Dr Stanisław Witka, dr Eugeniusza Rąpały. 

Urząd Miejski w Żabnie 
ul. Władysława Jagiełły 1 – sala USC 

3.

Sołectwo Łęg Tarnowski obejmuje ulice:                Górna, Graniczna, Partyń, Polskiego Czerwonego Krzyża, Południowa, Przedmieście, Świętego Jana, Świętej Anny, Tarnowska, Zacisze, Zborowskiego, Świętego Krzysztofa.    


Gminazjum w Łegu Tarnowskim, ul. Tarnowska 158, Łęg Tarnowski 

4.

Sołectwo Łęg Tarnowski obejmuje ulice: Boczna, Dąbrowska, Kolejowa, Krótka, Osiedla, Pasternik, Pawęzowska, Sportowa, Warzały, Witosa Dolna, Kościelna, Leśna, Nowa, Parkowa, Polna, Rzeczna, Zamościa, Zaszkolna, Kwiatowa,  Malinowa, Brzozowa, św. Floriana. 

Budynek KOS, 
ul. Witosa 187A
Łęg Tarnowski 

5.

Sołectwa:   Goruszów, Otfinów ,Pasieka Otfinowska,  Janikowice, Kłyż, Pierszyce, Siedliszowice 

Szkoła Podstawowa 
Otfinów 58

6.

Sołectwo :  Ilkowice 

Szkoła Podstawowa, ul, Rudno 195, 
Ilkowice 

7.

Sołectwa:  Chorążec, Odporyszów, Sieradza, Fiuk 

Szkoła Podstawowa 
ul. Źwiernik 41 Odporyszów 

8.

Sołectwa:  Gorzyce, Nieciecza, Czyżów 

Dom Ludowy 
Czyżów 28

9.

Sołectwo : Niedomice 

Szkoła Podstawowa 
ul. Szkolna 2, Niedomice 

10.

Sołectwo : Bobrowniki Wielkie 

Szkoła Podstawowa 
ul. Długa 63 Bobrowniki Wielkie 

11.

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzy                  

 

 

 

Dom Pomocy Społecznej  Sieradza 208

 

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej - Urząd Miejski w Żabnie, ul. Władysława Jagiełły1.

    - obwody oznaczone symbolem , posiadają lokale wyborcze dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- obwody oznaczone symbolem zostały wyznaczone dla celów głosowania korespondencyjnego.

 

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, zaświadczeń o prawie                    do głosowania, pełnomocnictwa do głosowania oraz głosowania korespondencyjnego można uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego Urzędu Miejskim w Żabnie, tel. 14 645 60 12 wew. 37 lub 14 645 61 06, natomiast w sprawach pełnomocnictwa do głosowania oraz głosowania korespondencyjnego u Sekretarza Gminy pokój nr 17, tel. 14 645 60 12 wew. 26 w godzinach pracy Urzędu.

 

W dniu głosowania 21 października 2018r. (niedziela) lokale wyborcze będą otwarte                  w godzinach od 700 do 2100

 

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie zobowiązany okazać obwodowej Komisji Wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie  tożsamości

 

 

                                               Informacja

O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

 

  1. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 8 października 2018 r. (termin wydłużony w związku z art. 9 § 2 Kodeksu Wyborczego).

Termin zgłoszenia zamiaru r glosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu (tzw. II tura), w przypadku nie zgłoszenia zamiaru przed pierwszym głosowaniem, upływa 25 października 2018r. Zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie ul.      obsługującego komisarza wyborczego.

  1. Termin złożenia wniosku o sporządzenia aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 12 października 2018 r. / wzór w załączeniu /

Termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w ponownym

głosowaniu (tzw. II tura), w przypadku niezłożenia wniosku przed pierwszym głosowaniem, upływa 26 października 2018 r.

Wniosek należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy.

  1. Termin złożenia Burmistrzowi oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 19 października 2018 r

Oświadczenie należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy.

Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji

wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w dniu głosowania tj. w dniu 21

października 2018r. w godzinach od 7.00 do 21.00 pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.

  1. Termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania w okręgu wyborczym właściwym ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania, w tym w obwodzie właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych upływa w dniu 16 października 2018r., a przed ponownym głosowaniem – w dniu 30 października 2018 r.

Wniosek należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy.

 

 

 

WZÓR

 

….………….., dnia ………….……..

       (miejscowość)                                (data)

ZGŁOSZENIE

ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

PRZEZ WYBORCĘ NIEPEŁNOSPRAWNEGO

NAZWISKO

 

IMIĘ (IMIONA)

 

IMIĘ OJCA

 

DATA URODZENIA

 

NR PESEL

 

ADRES STAŁEGO ZAMIESZKANIA, NA KTÓRY BĘDZIE WYSŁANY PAKIET WYBORCZY

 

 

Oświadczenie

Oświadczam, iż jestem wpisany do rejestru wyborców w gminie/mieście/dzielnicy: …………………………………….…….

(nazwa gminy/miasta/dzielnicy m. st. Warszawy)

…………………………………………….

(podpis wyborcy)

Zgłoszenie dotyczy wyborów (odpowiednie zaznaczyć):

Sejm RP i Senat RP          Prezydent RP         Parlament Europejski                                 Samorząd terytorialny

Proszę o dołączenie do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille’a

 

Do zgłoszenia dołączam kopię aktualnego orzeczenia organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

……………………………………

(podpis wyborcy)

 

 

 

Liczba odsłon: 1480
Autor: redakcja zabno.pl
« powrót
Archiwum:
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
System Informacji Przestrzennej
E-urząd
Odpady komunalne
Pion - Portal nieruchomości
Punkt Pomocy Prawnej
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video
Desk
Małopolska
500+
Stop przemocy
Wybory Samorządowe 2018
RODO
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.