Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018r. poz. 994) zwołuję XLII sesję Rady Miejskiej w Żabnie na dzień 23 sierpnia 2018r. /czwartek/ o godzinie 10.30 w Sali USC Urzędu Miejskiego w Żabnie, ul. Jagiełły 1

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uchwalenie porządku obrad, oraz przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza Żabna o działalności w okresie między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje lub zapytania.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 6. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabno,
 7. zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2018 nr XXXV/470/17 z dnia 28 grudnia 2017r,
 8. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tarnowskiego
 9. zmieniająca uchwałę nr XL/550/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie  wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu Powiatu Tarnowskiego, zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia pomocy rzeczowej,
 10. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Żabno
 11. ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Żabno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 12. powołania komisji doraźnej
 13. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno dla obszaru „Złoże Łęg Tarnowski”
 14. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 189/1 o pow. 0,59 ha, położonej w Czyżowie, z dotychczasowym dzierżawcą
 15. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 189/1 o pow. 6,94 ha, położonej w Czyżowie oraz części działki nr 79/10 o pow. 4,04 ha, położonej w Niecieczy, z dotychczasowym dzierżawcą
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.
Liczba odsłon: 522
Autor: redakcja zabno.pl
« powrót
Archiwum:
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
System Informacji Przestrzennej
E-urząd
Odpady komunalne
Pion - Portal nieruchomości
Punkt Pomocy Prawnej
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video
Desk
Małopolska
500+
Stop przemocy
Wybory Samorządowe 2018
RODO
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.