Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994) zwołuję XL sesję Rady Miejskiej w Żabnie na dzień 5 lipca 2018r. /czwartek/ o godzinie 10-tej w Sali USC Urzędu Miejskiego w Żabnie, ul. Jagiełły 1

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uchwalenie porządku obrad, oraz przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza Żabna o działalności w okresie między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje lub zapytania.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 6. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabno,
 7. zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2018 nr XXXV/470/17 z dnia 28 grudnia 2017r,
 8. wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu Powiatu Tarnowskiego, zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia pomocy rzeczowej,
 9. wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu Województwa Małopolskiego, zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia pomocy rzeczowej,
 10. wyrażenia zgody na sprzedaż  położonej  w obr.   Niedomice   działki nr 874/16  o pow.
  0,0169 ha,  stanowiącej własność Gminy Żabno
 11. wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności drogowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żabno, położonej w Podlesiu Dębowym,
 12. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 526/1 o pow. 0,02 ha, położonej w Żabnie, z dotychczasowym najemcą
 13. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, działki nr 1247/2 o pow. 0,0407 ha, położonej w Żabnie, z dotychczasowym najemcą
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.
Liczba odsłon: 455
Autor: ml
« powrót
Archiwum:
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
System Informacji Przestrzennej
Odpady komunalne
Pion - Portal nieruchomości
Punkt Pomocy Prawnej
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video
Desk
Małopolska
500+
Stop przemocy
Wybory Samorządowe 2018
RODO
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.