Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


Zarządzenie Nr 3218 Burmistrza Żabna z dnia 18 maja 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazw ulicom  w Łęgu Tarnowskim

 

               Na podstawie art. 5a ust. 2 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz §1 ust. 3, §3 i § 6 ust. 1 pkt 2 i 3 Uchwały Nr XVIII/215/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2012r, poz. 4145) zarządzam, co następuje:

 

 • 1. W okresie od 21 maja 2018r. do 5 czerwca 2017r. przeprowadza się konsultacje społeczne (konsultacje) dotyczące nadania nazw ulicom zlokalizowanych w Łęgu Tarnowskim na działce Nr 376 oraz działkach Nr 738/4 i 738/6. Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał w sprawie nadania ulicy nazwy stanowiące załączniki do niniejszego Zarządzenia.
 • 2. Konsultacje mają na celu poznanie opinii mieszkańców Łęgu Tarnowskiego w temacie określonym w § 1 niniejszego Zarządzenia i prowadzone są z inicjatywy Burmistrza Żabna.
 • 3. 1. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje teren sołectwa Łęg Tarnowski.
 1. W konsultacjach mogą brać udział osoby stale zamieszkujące na terenie Sołectwa, które posiadają czynne prawo wyborcze na podstawie art. 10 § 1 pkt 3 lit. a ustawy Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018r., poz.754 z późn. zm.).
 • 4. Konsultacje przeprowadza się w formie:
 • sondażu internetowego polegającego na zapoznaniu się z projektem uchwały
  o nadaniu imienia ulicy i udzieleniu odpowiedzi pozytywnej, negatywnej lub braku zdania w formie elektronicznej na adres: sekretariat@zabno.pl z dopiskiem: "Konsultacje – Łęg Tarnowski",
 • przekazania pocztą elektroniczną projektu uchwały organizacjom pozarządowym działającym na terenie sołectwa.
 • 5. Zbiorcze wyniki wynikające z sondażu internetowego oraz opinii organizacji pozarządowych zostaną przedstawione niezwłocznie mieszkańcom sołectwa Ilkowice poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu oraz przekazane Radzie Miejskiej w formie protokołu z wyników konsultacji.
 • 6. Konsultacje prowadzi Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego
  w Żabnie.
 • 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 maja 2018r.

ZAŁĄCZNIK

Liczba odsłon: 486
Autor:
« powrót
Archiwum:
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
System Informacji Przestrzennej
Odpady komunalne
Pion - Portal nieruchomości
Punkt Pomocy Prawnej
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video
Desk
Małopolska
500+
Stop przemocy
Wybory Samorządowe 2018
RODO
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.