Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności

 


 

 

ZARZĄDZENIE Nr 27/18
Burmistrza Żabna
z dnia 20 kwietnia 2018r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań w roku 2018 z zakresu zdrowia publicznego.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.  1875), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2017 poz. 2371) oraz uchwały Nr XXXIV/462/17 Rady Miejskiej
w Żabnie z dnia 14 grudnia 2017 r.
w sprawie „Gminnego programu działań w obszarze promocji zdrowia i profilaktyki chorób społecznych na lata 2018 – 2020.” zarządza się, co następuje:

  • 1
  1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem nr 22/18 Burmistrza Żabna z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie zadań w roku 2018 z zakresu zdrowia publicznego.
  2. Wyniki konkursu zawierające wykaz oferentów wybranych do realizacji zadań wymienionych w §1 ust. 1 wraz z nazwą zadania publicznego oraz kwotą przyznanej dotacji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  3. Warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowach zawartych pomiędzy Gminą Żabno a poszczególnymi podmiotami.

 

  • 2

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żabnie,
  • na stronie internetowej zabno.pl .

 

  • 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik

do zarządzenia nr 27/18

Burmistrza Żabna
z dnia 20  kwietnia 2018r.

 

PODZIAŁ ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO

  

Lp.

Oferent

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji

1

Stowarzyszenie Klub Amazonka, 33 - 100 Tarnów ul. Lwowska 178a

Rehabilitacja kobiet po mastektomii

950,00 zł (dziewięćset pięćdziesiąt zł)

 

2

Małopolski Odział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

31-116 Kraków ul. Studencka 19

Promowanie idei honorowego krwiodawstwa (wsparcie realizacji zadania)

3 000,00 zł (trzy tysiące  zł)

 

Liczba odsłon: 273
Autor: redakcja zabno.pl
« powrót
Archiwum:
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
System Informacji Przestrzennej
Odpady komunalne
Pion - Portal nieruchomości
Punkt Pomocy Prawnej
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video
Desk
Małopolska
500+
Stop przemocy
Wybory Samorządowe 2018
RODO
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.