Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności

 


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016r. poz. 446) zwołuję XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Żabnie na dzień 26 kwietnia 2018r. /czwartek/ o godzinie 13-tej w Sali USC Urzędu Miejskiego w Żabnie, ul. Jagiełły 1

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uchwalenie porządku obrad, oraz przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza Żabna o działalności w okresie między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje lub zapytania.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 6. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabno,
 7. zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2018 nr XXXV/470/17 z dnia 28 grudnia 2017r,
 8. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 263 o pow. 0,21 ha, położonej w Pasiece Otfinowskiej, z dotychczasowym dzierżawcą
 10. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działek: nr 263 o pow. 0,78 ha i nr 284 o pow. 1 ha, położonych w Pasiece Otfinowskiej, z dotychczasowym dzierżawcą
 11. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działek: nr 263 o pow. 0,66 ha i nr 283 o pow. 1,08 ha, położonych w Pasiece Otfinowskiej, z dotychczasowym dzierżawcą
 12. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działek: nr 263 o pow. 0,34 ha i nr 283 o pow. 0,95 ha, położonych w Pasiece Otfinowskiej, z dotychczasowym dzierżawcą
 13. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 197 o pow. 0,32 ha, położonej w Pasiece Otfinowskiej, z dotychczasowym dzierżawcą
 14. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 197 o pow. 0,18 ha, położonej w Pasiece Otfinowskiej, z dotychczasowym dzierżawcą
 15. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 197 o pow. 0,13 ha, położonej w Pasiece Otfinowskiej, z dotychczasowym dzierżawcą
 16. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 193 o pow. 0,27 ha, położonej w Pasiece Otfinowskiej, z dotychczasowym dzierżawcą
 17. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 8 o pow. 0,31 ha, położonej w Pasiece Otfinowskiej, z dotychczasowym dzierżawcą,
 18. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 8 o pow. 0,20 ha, położonej w Pasiece Otfinowskiej, z dotychczasowym dzierżawcą
 19. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 283 o pow. 0,20 ha, położonej w Pasiece Otfinowskiej, z dotychczasowym dzierżawcą
 20. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 283 o pow. 0,63 ha, położonej w Pasiece Otfinowskiej, z dotychczasowym dzierżawcą
 21. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 283 o pow. 0,53 ha, położonej w Pasiece Otfinowskiej, z dotychczasowym dzierżawcą
 22. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, działki nr 222 o pow. 0,61 ha, położonej w Pasiece Otfinowskiej, z dotychczasowym dzierżawcą
 23. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 768/1 o pow. 14 m2, położonej w Niedomicach, z dotychczasowym najemcą
 24. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 768/1 o pow. 25 m2, położonej w Niedomicach, z dotychczasowym najemcą
 25. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 768/1 o pow. 25 m2, położonej w Niedomicach, z dotychczasowym najemcą
 26. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 768/1 o pow. 25 m2, położonej w Niedomicach, z dotychczasowym najemcą
 27. Zapytania i wolne wnioski.
 28. Zamknięcie obrad.
Liczba odsłon: 338
Autor:
« powrót
Archiwum:
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
System Informacji Przestrzennej
Odpady komunalne
Pion - Portal nieruchomości
Punkt Pomocy Prawnej
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video
Desk
Małopolska
500+
Stop przemocy
Wybory Samorządowe 2018
RODO
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.