Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016r. poz. 446) zwołuję XXXVII sesję Rady Miejskiej w Żabnie na dzień 22 marca 2018r. /czwartek/ o godzinie 12-tej w Sali USC Urzędu Miejskiego w Żabnie, ul. Jagiełły 1

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie nagród za osiągnięcia sportowe.
 3. Uchwalenie porządku obrad, oraz przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza Żabna o działalności w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje lub zapytania.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 7. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabno,
 8. zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2018 nr XXXV/470/17 z dnia 28 grudnia 2017r,
 9. dopłat dla wybranych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o. na terenie Gminy Żabno
 10. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
 11. podziału Gminy Żabno na obwody glosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych
 12. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/483/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 lutego 2018 r.w sprawie wyrażenia zgody na zamianę prawa własności działek nr: 284/7, 284/10, 284/14, 284/15, 284/17 położonych w Żabnie, stanowiących własność Gminy Żabno na prawo własności działek nr: 283/2, 283/3, 283/5, 283/6, 283/8, 283/9, 283/13, 283/14, położonych w Żabnie, będących własnością osoby fizycznej
 13. wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 493/2 o pow. 0,17 ha, położonej w Siedliszowicach
 14. wyrażenia zgody na sprzedaż działek: nr 45/7 o pow. 0,1408 ha i nr 45/9 o pow. 0,0731 ha, położonych w Łęgu Tarnowskim,
 15. wyrażenia zgody na sprzedaż działek: nr 653/2 o pow. 0,1086 ha i nr 653/3 o pow. 0,0854 ha, położonych w Łęgu Tarnowskim
 16. wyrażenia zgody na sprzedaż  położonej w obr. Żabno działki nr 1840/6 o pow. 0,0120  ha, stanowiącej własność Gminy Żabno.
 17. Zapytania i wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.
Liczba odsłon: 447
Autor:
« powrót
Archiwum:
Biuletyn Informacji Publicznej
E-urząd
ePUAP
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
System Informacji Przestrzennej
Odpady komunalne
Pion - Portal nieruchomości
Punkt Pomocy Prawnej
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video
Desk
Małopolska
500+
Stop przemocy
Wybory Samorządowe 2018
RODO
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.