Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016r. poz. 446) zwołuję XXXVI sesję Rady Miejskiej w Żabnie na dzień 27 lutego 2018r. /wtorek/ o godzinie 12-tej w Sali USC Urzędu Miejskiego w Żabnie, ul. Jagiełły 1

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uchwalenie porządku obrad, oraz przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza Żabna o działalności w okresie między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje lub zapytania.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 6. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabno,
 7. zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2018 nr XXXV/470/17 z dnia 28 grudnia 2017r,
 8. zmiany projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe
 9. założenia Publicznego Przedszkola nr 2 w Łęgu Tarnowskim.
 10. ustalania maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone.
 11. ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych  przez Gminę Żabno
 12. podziału Gminy Żabno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 
 13. przyjęcia "Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany źródła ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Żabno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020"
 14. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bedomności zwierząt na terenie Gminy Żabno
 15. wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności działki nr 283/1 o powierzchni 0,1180 ha, położonej w Żabnie, zajętej pod drogę wewnętrzną, stanowiącej własność osoby fizycznej
 16. wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 83/3 o pow. 0,0243 ha, położonej w Żabnie
 17. wyrażenia zgody na sprzedaż działek: nr 1110/3 o pow. 0,0104 ha i nr 1089/1
  o pow. 0,0026 ha, położonych w Żabnie
 18. wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 546/5 o pow. 0,01 ha, położonej w Sieradzy
 19. wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1249/6 o pow. 0,01 ha, położonej w Łęgu Tarnowskim
 20. wyrażenia zgody na zamianę prawa własności działek nr: 284/7, 284/10, 284/14, 284/15, 284/17 położonych w Żabnie, stanowiących własność Gminy Żabno na prawo własności działek nr: 283/2, 283/3, 283/5, 283/6, 283/8, 283/9, 283/13, 283/14, położonych w Żabnie, będących własnością osoby fizycznej
 21. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, działki nr 1249/4 o pow. 0,0367 ha, położonej w Żabnie, z dotychczasowym najemcą
 22. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, działki nr 1250/4 o pow. 0,0442 ha, położonej w Żabnie, z dotychczasowym najemcą
 23. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, działek: nr 1459/2 o pow. 0,0205 ha i nr 1459/3 o pow. 0,0013 ha, położonych w Żabnie, z dotychczasowym najemcą
 24. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 2007/2 o pow. 0,0180 ha, położonej w Żabnie, z dotychczasowym najemcą
 25. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 597/5 o pow. 0,03 ha, położonej w Żabnie, z dotychczasowym najemcą
 26. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 506/11 o pow. 2 ha, położonej w Sieradzy, z dotychczasowym dzierżawcą
 27. Zapytania i wolne wnioski.
 28. Zamknięcie obrad.

 

Liczba odsłon: 519
Autor: ml
« powrót
Archiwum:
Biuletyn Informacji Publicznej
E-urząd
ePUAP
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
System Informacji Przestrzennej
Odpady komunalne
Pion - Portal nieruchomości
Punkt Pomocy Prawnej
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video
Desk
Małopolska
500+
Stop przemocy
Wybory Samorządowe 2018
RODO
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.