Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


ZARZĄDZENIE Nr 10/18
Burmistrza Żabna
z dnia 30 stycznia 2018r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
 w roku 2018 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Na podstawie art. 5 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1909) oraz Uchwały Nr XXXII/413/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 12 października 2017r. w sprawie uchwalenia rocznego „Programu Współpracy Gminy Żabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” zarządzam co następuje:

  • 1
  1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem Nr 2/18 Burmistrza Żabna z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  2. Wyniki konkursu zawierające wykaz oferentów wybranych do realizacji zadań wymienionych w §1 ust. 1 wraz z nazwą zadani publicznego oraz kwotą przyznanej dotacji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  3. Warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowach zawartych pomiędzy Gminą Żabno a poszczególnymi podmiotami.

 

  • 2

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żabnie,
  • na stronie internetowej zabno.pl .

 

  • 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik

do zarządzenia nr 10/18

Burmistrza Żabna
z dnia 30 stycznia 2018r.

PODZIAŁ ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU  PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Lp.

Oferent

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji

1

Parafia Rzymsko-katolicka p.w. M.B. Nieustającej Pomocy w Niedomicach
33-132 Niedomice ul. Tysiąclecia 26

„Letni wypoczynek dzieci i młodzieży w Pieninach alternatywą dla zagrożeń socjologicznych dotykających naszych wychowanków– kolonia w Grywaładzie”

40 000,00 zł (czterdzieści tysięcy zł)

2

Parafia Rzymsko – Katolicka w Odporyszowie

33-240 Żabno ul. Plac Kościelny 1

„Moje życie jest w moich rękach”

30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy zł)

3

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Bobrowniki Wielkie 

Bobrowniki Wlk. ul. Długa 63j, 33-131 Łęg Tarnowski

„Taniec na ludowo”

6 000,00 zł (sześć tysięcy zł)

4

Stowarzyszenie Przyjaciół Łęgu Tarnowskiego ul Witosa 187a 33-131 Łęg Tarnowski

„Dzieci, młodzież i seniorzy artystycznie”

2 000,00 zł (dwa tysiące zł)

7

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Żabnie
33-240 Żabno ul. Jagiełły 1

Organizacja zawodów i rozgrywek sportowych dla szerokiego ogółu społeczeństwa

40 000,00 zł (czterdzieści tysięcy zł)

 

Liczba odsłon: 935
Autor: ml
« powrót
Archiwum:
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
System Informacji Przestrzennej
Odpady komunalne
Pion - Portal nieruchomości
Punkt Pomocy Prawnej
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video
Desk
Małopolska
500+
Stop przemocy
Wybory Samorządowe 2018
RODO
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.