Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności

Burmistrz Gminy Żabno zawiadamia, iż Rada Miejska w Żabnie w dniu 24 listopada 2017 r. podjęła Uchwałę Nr XXXIII/434/17 w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty, a tym samym zostały ustalone nowe stawki miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 

Od dnia 1 stycznia 2018 r. miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosić będzie:

1) dla gospodarstw 1 osobowych                                            8,70 zł,

2) dla gospodarstw 2 osobowych                                            17,40 zł,

3) dla gospodarstw 3 osobowych                                            26,00 zł,

4) dla gospodarstw 4 osobowych                                            34,70 zł,

5) dla gospodarstw 5 osobowych                                            43,40 zł,

6) dla gospodarstw 6 osobowych                                            52,10 zł,

7) dla gospodarstw 7 osobowych i ponad 7 osobowych         55,00 zł.

 

Od dnia 1 stycznia 2018 r. miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosić będzie:

1) dla gospodarstw 1 osobowych                                            17,40 zł,

2) dla gospodarstw 2 osobowych                                            34,70 zł,

3) dla gospodarstw 3 osobowych                                            55,10 zł,

4) dla gospodarstw 4 osobowych                                            69,40 zł,

5) dla gospodarstw 5 osobowych                                            86,80 zł,

6) dla gospodarstw 6 osobowych                                            104,20 zł,

7) dla gospodarstw 7 osobowych i ponad 7 osobowych         110,00 zł.

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Burmistrz zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. Zawiadomienia wskazane w ustawie zostaną do Państwa doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

Ponadto przypominamy, że opłata za odpady dotyczy ilości osób zamieszkałych, a nie zameldowanych i wszelkie zmiany związane z ilością osób, mające wpływ na wysokości opłat (przeprowadzka, narodziny dziecka, zgon) należy zgłaszać do 14 dni od zaistnienia zmiany poprzez złożenie nowej deklaracji w Urzędzie Miejskim w Żabnie.

Informujemy również, że właściciele nieruchomości, którzy złożyli już deklarację, a ilość osób zamieszkałych w budynku nie ulega zmianie nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji.

 

Z czego wynika wysokość opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych?

Głównym powodem wzrostu opłaty jest wysoka cena oferowana za wykonanie usługi w drodze przetargu (wygrały najtańsze oferty). Do końca bieżącego roku Gmina płaciła Wykonawcom 1 017 360,00 zł/rocznie, natomiast w roku 2018 koszt usługi wyniesie już 1 201 772,88 zł/ rocznie.

Wpływ na wysoką cenę uzyskaną w przetargu miała przede wszystkim duża ilość odpadów zmieszanych (czego następstwem jest niewłaściwa segregacja odpadów - odpady, które powinny trafić do worków na segregację, najczęściej trafiają do pojemnika na odpady zmieszane), duża masa odpadów zielonych oraz wzrost ilości odpadów wielkogabarytowych. Duży wpływ na wysoką cenę mają również stale wzrastające opłaty na instalacjach regionalnych, gdzie muszą zgodnie z przepisami trafić odpady zmieszane i zielone.

Należy również przypomnieć, że zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

Liczba odsłon: 946
Autor: lz
« powrót
Archiwum:
Biuletyn Informacji Publicznej
E-urząd
ePUAP
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
System Informacji Przestrzennej
Odpady komunalne
Pion - Portal nieruchomości
Punkt Pomocy Prawnej
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video
Desk
Małopolska
500+
Stop przemocy
Wybory Samorządowe 2018
RODO
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.