Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) zwołuję XXXIII sesję Rady Miejskiej w Żabnie na dzień 24 listopada 2017r. /piątek/ o godzinie 10-tej w Sali USC Urzędu Miejskiego w Żabnie, ul. Jagiełły 1

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uchwalenie porządku obrad, oraz przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza Żabna o działalności w okresie między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje lub zapytania.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 6. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabno,
 7. zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2017 nr XXIII/308/16 z dnia 29 grudnia 2016r,
 8. zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających
  z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym
 9. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2018 roku,
 10. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018.
 11. wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2018.
 12. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018r
 13. określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2018 rok,
 14. metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty,
 15. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Żabno
 16. ustalenia opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Żabno na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
 17. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Żabno do współpracy partnerskiej oraz wspólnej realizacji projektu pod nazwą: „EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI”
 18. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/499/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2014r
  w sprawie uchwalenia Statut Gminy Żabno.
 19. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, lokalu o pow. 129,43 m2, położonego w budynku Remizy OSP na działce nr 876 w Żabnie, z dotychczasowym najemcą
 20. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 768/1 o pow. 14 m2, położonej w Niedomicach, z dotychczasowym najemcą
 21. wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 62/1 o pow. 0,01 ha, położonej w Bobrownikach Wielkich
 22. wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 172/6 o pow. 0,0160 ha, położonej w Odporyszowie
 23. wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 202/2 o pow. 0,14 ha, położonej w Łęgu Tarnowskim
 24. wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 360/1 o pow. 0,01 ha, położonej w Niedomicach
 25. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, działki nr 92 o pow. 0,53 ha, położonej w Podlesiu Dębowym, z dotychczasowym dzierżawcą
 26. wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Żabno darowizny, prawa własności nieruchomości , składającej się z działki nr 875/10 o pow. 0,1789 ha i działki nr 876 o pow. 0,01 ha, położonych w obr. Niedomice, stanowiących własność Skarbu Państwa
 27. wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Żabno darowizny, prawa własności nieruchomości, składającej się z działki nr 476/34 o pow. 0,0367 ha i działki nr 476/36 o pow. 0,0655 ha, położonych w obr. Sieradza, obj. KW TR1D/00076091/8, stanowiących własność Skarbu Państwa.

 

 1. Zapytania i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie

mgr Krzysztof  Wójcik

 

Liczba odsłon: 593
Autor:
« powrót
Archiwum:
Biuletyn Informacji Publicznej
E-urząd
ePUAP
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
System Informacji Przestrzennej
Odpady komunalne
Pion - Portal nieruchomości
Punkt Pomocy Prawnej
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video
Desk
Małopolska
500+
Stop przemocy
Wybory Samorządowe 2018
RODO
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.