Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności

„Gminny Program Rewitalizacji gminy Żabno na lata 2016- 2022” został właśnie zatwierdzony przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Jest to kolejny etap w staraniach o pozyskanie funduszy wpierających budżet gminy w realizacji zadań mających na celu całokształt działań naprawczych na obszarze, gdzie koncentrują się zjawiska kryzysowe.

Temat rewitalizacji jest powszechnie znany. Sama koncepcja to nic innego jak przywrócenie miejsc zdegradowanych, zniszczonych do stanu używalnego. To również podejście społeczne, dające lepiej usystematyzowane obszary do rozwoju, prowadzenia działalności, czy też spędzania wolnego czasu przez mieszkańców. W minionych latach gmina Żabno przeprowadziła udaną rewitalizację centrum Żabna, jak i również Szkoły Podstawowej w Żabnie.

Obecnie, w drugim okresie przyznawania finansów z programów Unii Europejskiej, stworzona została szansa na realizację kolejnych, dużych przedsięwzięć. Samorząd gminy Żabno chce tę okazję wykorzystać, dlatego też przygotował „Program Rewitalizacji Gminy Żabno na lata 2016- 2022”, a jego zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Małopolskiego i wpisanie do wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego daje zielone światło do podjęcia kroków w realizacji inwestycji przez ten program określonych.

Koncepcje na odnowę stawów przy ul. Jana i Wyspiańskiego w Żabnie, osiedla mieszkaniowego w Niedomicach i budowy nowego centrum kulturalnego, czy też prace konserwatorskie przy Sanktuarium w Odporyszowie, a także programy społeczne dla mieszkańców gminy, to tylko niektóre z planów, które konsultowane były z mieszkańcami przez minione lata w gminie, a które znalazły odzwierciedlenie w Programie Rewitalizacji. Teraz samorząd stanie przed szansą, aby te zadania wdrożyć.

Jaka jest zatem procedura i szansa na zrealizowanie zakresu Programu Rewitalizacji?

Urząd Miejski w Żabnie przygotował cztery karty projektów, które w czerwcu zostały złożone w Urzędzie Marszałkowskim. Są to wnioski o dofinansowanie zadań w Łęgu Tarnowskim („Odnowa Centrum wsi Łęg Tarnowski poprzez stworzenie rekreacyjnego terenu wypoczynku – zagospodarowanie terenów przy stadionie i przedszkolu w Łęgu Tarnowskim” planowane na kwotę 2,03 mln zł); Niedomicach („Budowa Centrum Kulturalnego z budową zjazdu publicznego z drogi gminnej (dz. 760) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury w Niedomicach” planowane na kwotę 3,45 mln zł) oraz dwa w Żabnie („Rewitalizacja terenów rekreacyjnych w miejscowości Żabno. Przyrodniczo rekreacyjne zagospodarowanie zbiorników wodnych przy ul. Św. Jana na dz. nr 904, 605, 921/5, 11095, 1210 w Żabnie”, planowane na kwotę 2,67 mln zł oraz „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych w miejscowości Żabno. Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczna przy ul. Stanisława Wyspiańskiego na dz. nr 972, 1031, 1135 w Żabnie, jako obiektu o charakterze rekreacyjnym dla potrzeb społeczności lokalnej”, planowana kwota 3,66 mln zł).  Projekty te, właśnie po przyjęciu Programu Rewitalizacji, staną się przedmiotem analizy w Urzędzie Marszałkowskim. Ich weryfikacja trwać będzie do końca listopada. Po tym czasie stworzona zostanie lista rankingowa i projekty najlepiej ocenione będą dotowane do wysokości 70%. Swoich szans na sukces w otrzymaniu funduszy gmina upatruje w selekcji miejsc zaproponowanych do zrewitalizowania, a także w swoim doświadczeniu w przeprowadzeniu tego typu inwestycji.

Nadmienić należy, że w Programie Rewitalizacji zostały ujęte jeszcze zadania dotyczące Sanktuarium w Odporyszowie oraz osiedla mieszkaniowego w Niedomicach. Te działania mogą zostać podjęte przez parafię (w drugiej turze naboru) oraz spółdzielnię (w drugiej turze naboru lub w ramach działania 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych), a swoją pomoc w ich przeprowadzeniu zadeklarował magistrat.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Programem Rewitalizacji.

Liczba odsłon: 1268
Autor: redakcja zabno.pl
« powrót
Archiwum:
Biuletyn Informacji Publicznej
E-urząd
ePUAP
Wybory Samorządowe 2018
System Informacji Przestrzennej
Pion - Portal nieruchomości
Punkt Pomocy Prawnej
Odpady komunalne
Galerie zdjęć
Video
System powiadamiania SMS
500+
Desk
Małopolska
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
Stop przemocy
RODO
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.