Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.1405 z późn. zm.) w związku
z art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zawiadamia się strony postępowania, że Burmistrz Żabna w dniu 25.08.2017 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na  środowisko  pn: „ROZBUDOWA/PRZEBUDOWA DW 973 BORUSOWA- TARNÓW:

Zadanie nr 1 – Przebudowa/rozbudowa DW nr 973 na odc. Tarnów – Żabno;

Zadanie nr 2 – Przebudowa/rozbudowa DW nr 973 na odc. Borusowa – Żabno”.

 

Z treścią decyzji  można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żabnie pokój nr 23. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie, za pośrednictwem Burmistrza Żabna w terminie  14 dni od dnia doręczenia  decyzji. Zgodnie z art. 49 Kpa strony mogą być zawiadomione o decyzjach
i innych czynnościach organów administracji publicznych przez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia 28.08.2017 r.

Liczba odsłon: 916
Autor: dk
« powrót
Archiwum:
Biuletyn Informacji Publicznej
E-urząd
ePUAP
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
System Informacji Przestrzennej
Odpady komunalne
Pion - Portal nieruchomości
Punkt Pomocy Prawnej
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video
Desk
Małopolska
500+
Stop przemocy
Wybory Samorządowe 2018
RODO
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.