Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Żabnie na dzień 10 kwietnia 2017 r. /poniedziałek/ o godzinie 13-tej w Sali USC Urzędu Miejskiego w Żabnie, ul. Jagiełły 1

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uchwalenie porządku obrad, oraz przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza Żabna o działalności w okresie między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje lub zapytania.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 6. wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu Województwa Małopolskiego, zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia pomocy rzeczowej.
 7. przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żabno na lata 2016-2022
 8. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno dla obszaru „Sieradzki Las”
 9. nadania nazwy ulicy w Niedomicach
 10. wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 69/6 o pow. 0,1983 ha, położonej w Łęgu Tarnowskim
 11. wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 153/3 o pow. 0,07 ha, położonej w Łęgu Tarnowskim wraz z ustanowieniem prawa służebności drogowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żabno
 12. wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1068/4 o pow. 0,0160 ha, położonej w Łęgu Tarnowskim
 13. wyrażenia zgody na zamianę prawa własności niezabudowanej działki nr 1249/5, położonej w Łęgu Tarnowskim, stanowiącej własność Gminy Żabno na prawo własności działki
  nr 1249/6, położonej w Łęgu Tarnowskim, będącej własnością osoby fizycznej
 14. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 45/5 o pow. 0,01 ha, położonej w Łęgu Tarnowskim, z dotychczasowym najemcą
 15. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, działki nr 651/32 o pow. 0,38 ha, położonej w Łęgu Tarnowskim, z dotychczasowym dzierżawcą
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.
Liczba odsłon: 292
Autor: redakcja zabno.pl
« powrót
Archiwum:
Biuletyn Informacji Publicznej
E-urząd
ePUAP
System Informacji Przestrzennej
Pion - Portal nieruchomości
Punkt Pomocy Prawnej
Odpady komunalne
Galerie zdjęć
Video
System powiadamiania SMS
500+
Desk
Małopolska
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
Stop przemocy
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.