Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności

 

 


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) zwołuję XXVI sesję Rady Miejskiej w Żabnie na dzień 30 marca 2017r. /czwartek/ o godzinie 12-tej w Sali USC Urzędu Miejskiego w Żabnie, ul. Jagiełły 1

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie nagród za osiągnięcia sportowe.
 3. Uchwalenie porządku obrad, oraz przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza Żabna o działalności w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje lub zapytania.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 7. zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2017 nr XXIII/308/16 z dnia 29 grudnia 2016r,
 8. udzielenia Pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tarnowskiego
 9. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe na okres od 1.09.2017 do 31.08.2019r.
 10. przyjęcia „Strategii rozwoju Gminy Żabno na lata 2014-2020”
 11. dopłat dla wybranych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej
  z o.o. na terenie Gminy Żabno
 12. wyrażenia zgody na sprzedaż działek: nr 526/1 o pow. 0,2669 ha i nr 527/1 o pow.
  0,41 ha, położonych w Żabnie
 13. wyrażenia zgody na sprzedaż działek: nr 1125/7 o pow. 0,29 ha, nr 1125/6 o pow. 0,03 ha
  i nr 1125/4 o pow. 0,01 ha, położonych w Łęgu Tarnowskim
 14. wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 684 o pow. 0,36 ha, położonej w Kłyżu wraz
  z ustanowieniem prawa służebności drogowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żabno
 15. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata z MLEKSPOL sp. z o.o., działek nr: 417/3, 421/1, 423/1, 425/1, położonych w Podlesiu Dębowym
 16. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 755/33 o pow. 100 m2, położonej w Niedomicach, z dotychczasowym najemcą
 17. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, części działki
  nr 755/33 o pow. 50 m2, położonej w Niedomicach, z dotychczasowym najemcą
 18. Zapytania i wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.
Liczba odsłon: 522
Autor: ml
« powrót
Archiwum:
Biuletyn Informacji Publicznej
E-urząd
ePUAP
System Informacji Przestrzennej
Pion - Portal nieruchomości
Punkt Pomocy Prawnej
Odpady komunalne
Galerie zdjęć
Video
System powiadamiania SMS
500+
Desk
Małopolska
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
Stop przemocy
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.