STATUTY SOŁECTW - Konsultacje

Burmistrz Żabna informuje, iż w dniach od 13.02.2024 r. do 04.03.2024 r. przeprowadzone zostaną konsultacje, dotyczące projektów nowych statutów Sołectw Gminy Żabno oraz Miasta Żabna.