Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności

Dyrektor Szkoły Podstawowej im Stanisława Wyspiańskiego w Żabnie ogłasza nabór na animatora "Moje Boisko Orlik 2012" w 2013r.


Dyrektor Szkoły Podstawowej im Stanisława Wyspiańskiego w Żabnie ogłasza nabór na animatora „ Moje Boisko Orlik 2012” w 2013r.
1.      Wymagania niezbędne:
·        Obywatelstwo polskie
·        Pełna zdolność do czynności prawnych
·        Uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych tj. instruktor, trener, nauczyciel wychowania fizycznego.
2.      Wymagania dodatkowe
·        Umiejętność komunikowania się, kreatywność
·        Ukończenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej
 
3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
·        Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych, pokazów i konkursów sportowych dla dzieci , młodzieży i dorosłych, udokumentowanych zapisami w dzienniku zajęć .
·        Prowadzenie rejestru użytkowników obiektu
·        Przygotowanie informacji okresowych z działań realizowanych w obiekcie
·        Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia
·        Współpraca z dyrektorami szkół działających na terenie gminy Żabno w organizacji zajęć sportowych
·        Organizacja imprez, turniejów, mistrzostw sportowych
·        Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży
·        Aktywizacja sportowa mieszkańców.
 
4.      Wymagane dokumenty:
 
·        Życiorys (CV)
·        List motywacyjny
·        Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
·        Dokumenty potwierdzające uprawnienia szkoleniowe i (lub) organizacyjne, data wydania, przez kogo wydany.
·        Oświadczenie kandydata na animatora o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
·        Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r, Nr 101, poz.926 z późn. zmianami)
 
 
5.      Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy przesłać lub składać w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Żabnie ul. Jagiełły 18, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dotyczy naboru na animatora „Moje Boisko – Orlik 2012” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lutego 2013r do godz.14.00.
·        W przypadku nadesłania ofert pocztą liczy się data jej wpływu.
 
6.      Informacje dodatkowe:
a)      Aplikacje, które wpłyną do Szkoły Podstawowej w Żabnie , po terminie, nie będą rozpatrywane
b)      Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy,
c)      Złożonych ofert nie odsyłamy, a nie odebrane po 2 miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.
Możliwość zatrudnienia jednej osoby pół etatu. Przewidywany czas zatrudnienia od 01 marca do końca listopada 2013. Na podstawie umowy zlecenia (80 godzin miesięcznie - we wszystkie dni robocze oraz w soboty i w niedziele, w systemie dwuzmianowym). W momencie zawierania umowy, animator przedstawi szczegółowy harmonogram planowanych do przeprowadzenia zajęć, przygotowany w uzgodnieniu z gospodarzem obiektu – Szkołą Podstawową w Żabnie.
 
Ocena ofert oraz rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się po w/w terminie.
O terminie rozmowy kandydaci zostaną odrębnie powiadomieni.

Liczba odsłon: 3277
Autor: redakcja zabno.pl
« powrót
Archiwum:
Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn Informacji Publicznej
Strategia Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030
RFIL
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Maluch +
Nieruchomości na sprzedaż
Koncepcja obwodnicy Żabna
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Azbest
Galerie zdjęć
Video

 

WFOS
Mapa zagrożeń
GUS
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Kromka chleba
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.